Premeny hradu Čabraď

    8.februára 2008

Vernisáž výstavy v Múzeu Andreja Sládkoviča v Krupine

Jedna z akcií, ktorou Združenie Rondel prezentuje svoju činnosť. Trochu som prispel materiálmi, textom na jeden panel, pár camrátkami a fotkami z brigád. V jednej vitríne je vystavená kronika T.O.Hadie údolie (jedna z kroník, najstaršia od r.1987).
Celkovo je na výstavných paneloch zobrazený prierez činnosti Združenia, najmä však na záchrane a rekonštrukcii časti čabradského hradu. Okrem toho stručný nástin vývoja hradu a okolitého prírodného prostredia. No a samozrejme, (aj naša) činnosť s tým súvisiaca. Jedna vitrína je zamerané na vykopávky pochádzajúce z hradu.
Na vernisáž sme vybehli aj s Jackie a zobrali na "výlet" aj moju starkú. Celkovo slušná účasť záujemcov, médií a miestnych "zainteresovaných strán" (pozn. terminus technikus; nemyslené ako politické strany). Stretli sme sa so starostkou obce, zástupcami roľníckeho družstva, členom stráže prírody, boli tam aj zástupcovia pamiatkového úradu, mestského úradu Zvolen, tretieho sektora, atď.... podstatná časť z nich kamaráti a známi :-)

Nasledovať budú snahy o reinštaláciu na ďalších miestach - Zvolen, Antol, ...

Bližšie informácie samozrejme na stránkach Združenia Rondel.

[FOTO]späť na cancák 2008