Občas si na vander vezmem so sebou GPS-ko. (Prístroj slúžiaci na zisťovanie polohy, resp. na navigáciu v teréne pomocou signálu prijímaného zo satelitov. GPS = Global Position System)
Prejdenú trasu a niektoré zaujímavé body (križovatky ciest, miesta vhodné na prenocovanie, pramene a pod.) zaznamenávam a následne spracujem v počítači. Namerané body a trasy si môžete stiahnuť z týchto stránok, pre ilustráciu je trasa zobrazená v ilustračnej mapke. Ak máte k dispozícii prístroj GPS a s použitím príslušného programu doňho natiahnete tieto údaje, môžete sa vydať po mojich stopách. Pravda, v niektorých prípadoch to neodporúčam, radšej si zvoľte kratšiu a ľahšiu cestu k cieľu ...
Súbory bodov a trás nesú v podstate textové informácie o "x/y" súradniciach zemepisnej šírky a dĺžky v súradnicovom systéme WGS 84. Z novších turistických máp VKÚ Harmanec sa dajú tieto súradnice tiež odčítavať. Viac o GPS sa môžete dozvedieť napríklad na tejto a tejto a tejto stránke. Na týchto stránkach sú zverejnené tiež mapy a mnohé súbory s nameranými bodmi a trasami.

späť na trampingmoje trasy
späť na trampingmoje trasy