späť na predchádzajúcu stránku

  čo som poslal do:
  Trapsavca '97

Zlatá jeseň.

zlaté časy
             možno že len tak
zlaté časy
             prežiarené slnkom
zlaté časy
             možno tak neodvratne
zlaté časy
             odbehli
zlatá jeseň
              na štarte
zlatá jeseň
             posledné kŕče leta


Direct marš.

už párkrát
sme si to povedali
"zase bude líp"
                nevadí
(napriek tomu)
sa stále máme radi
            a chodíme
            a krívame
            a padáme
            a plazíme sa
aby sme znova vstali
            a šli
"pořád rovnou"


Prečo sú všetky diaľky modré?

ja mám rád červené a čierne
keď noc striedajú zore
a deň si zoblieka plášť
chodím po svojich cestách
mám pocit dieťaťa
spievami si túto pieseň
(lebo viem že mi to vydrží)
beriem si na chrbát batoh radosti
jeseň je ryšavá dáma
ja nemám starosti