KAMARÁTI

Túlavá Jackie - šerif T.O.Hadie údolie od založenia osady do r.1999 D'Ady - autor týchto stránok, šerif 1999-2002 Sunny - členka T.O. od roku 1994
Ugo - psisák a chodiaca katastrofa Miňo - tiež zakladajúci člen osady Šupák - novoprijatý od 9.výročného ohňa
Hektor - jeden z prvých, náš tradičný ohnivec, člen S.T.S.Cariboo Kolík - samotár, vyhlásený na našom výročnom ohni, jazdí pod domovenkou Hadieho údolia † Grizzly - vyhlásený v r.1997 za Priateľa Hadieho údolia, "miestny" obyvateľ
Fazuľka Grek Salamandra
Priateľ Hadieho údolia - Fazuľka - varí naozaj dobrú fazuľovú polievku a okrem toho je domáca na chate v Údolí, ktorá nás už neraz prichýlila. (ps - má aj lepšie fotky...) Grek - voľakedy bola v Osade jeho manželka Mokasína Salamandra - ďalší zo zakladajúcich členov osady. Hrdý na to, že je vždy v opozícii. (ps - má aj horšie fotky...)
Šerpa Nosorožec Šušťo Peyrac
Šerpa - ako prvý z novej generácie chodil s Jackie do Údolia Nosorožec Šušťo - autor osadnej hymny. Ďakujeme. člen T.O. od r.1992, zástupca šerifa
Maťa-Vrana Čerťo Otep
Maťa-Vrana, Peyracova partnerka a výborná výtvarníčka; čakateľka od r.2001 Čerťo - Priateľ Hadieho údolia, vyhlásený v r.2002 Otep - čakateľ do osady od r.2001
Ratrak Zuzka
Ratrak, čakateľ od r.2001 Zuzka, čakateľka od r.2002
späť na tramping