S domovenkou a bez nej

V ten jesenný veterný víkend sa na lúke pod ochranou vysokej skaly stretli kamaráti z osady. Hoci tak nebolo vždy, v ten deň sa im na vanderblúzach skveli osadné domovenky. Starostlivo vyčistené ohnisko, zalícovaná pagoda a fakľa pripravená na zapálenie posvätného ohňa. Ako obvykle osadná slezina a voľba šerifa.
Na súmraku za zvukov Vlajky a osadnej hymny plamene ožiarili tváre prítomných. Všetko ako počas tých rokov minulých. Až na jedno - osadný totem po viac ako desiatich rokoch podľahol prírode a možno aj neprajnej ruke človeka a tváre na ňom hľadeli zo zeme do oblohy bez svetielok hviezd.
Aj to akoby privolalo pochmúrne myšlienky. Čosi sa zmenilo, čosi viac ako len poloha totemu z vertikálnej na horizontálnu.
Možno je to čas na bilancovanie. Niekoľko nás zostalo po tých rokoch. Niektorých pokryl prach všedných dní, o ďalších už ani "noviny nepíšu". Mnoho sme zažili, prežili, aj prežuli. Hory vysoké aj nízke, vody riek a jazier, množstvo ohňov slávnostných aj takých obyčajných, to všetko premiešané hŕbkou muziky a niekoľkými hltmi rumu.
totem T.O.Hadie údolie
Ako to všetko bolo? Dokázali sme naplniť slová osadného sľubu? Boli sme takými, ako sme si predsavzali? Dokázali sme mnoho - dokázali sme nielen brať, ale i dávať. Nasávať plnými dúškami krásy vandráckeho života, ale priblížiť ich aj najmladším kamarátom. Nemali sme len plné ústa prázdnych rečí o láske k prírode. Dokazujú to krvavé mozole od motyky pri sadení stromčekov, či plné vrecia odpadu nazbieraného v horách po takzvaných turistoch. A určite sme si mohli hovoriť Kamarát.
Ale akosi tu zrazu čosi chýbalo. Ako keď pošleš impulz okolo ohňa a on neopíše kruh. Zrazu chýbajú ohnivká reťaze, ktoré nás všetkých spájali. Iste, nebolo to náhle, ani jednoznačné, ale ak sa dokážu ľudia otvorene porozprávať, mnohé výjde na povrch.
A tak, o pár dní, počas jednej neskorojesennej soboty boli zvyšky osadného totemu pietne odložené do skál nad flekom a kamaráti sa rozchádzali o čosi múdrejší, o čosi čistejší. A trošičku inakší. Nikto z nich už nemal na obnosenej vanderblúze osadnú domovenku.

Dávame vám na známosť, že dňa 16.11.2002 bola rozpustená naša trampská osada. Hadie údolie neprestalo existovať, len sa odobralo na obrodný spánok, ako náš totem. Naše aktivity nekončia, ani sa nerozchádzame. Stále sa budeme navzájom i s vami všetkými stretávať "vonku", tam, kde sa cítime najlepšie.
A raz snáď budeme múdrejší, istejší v myslení i konaní. Potom znova uvidíte naše domovenky a osadná vlajka zaveje na stožiari nad posvätným ohňom.

Kamaráti z Hadieho údolia: D'Ady, Grek, Otep, Peyrac, Ratrak, Salamandra, Šupák, Túlavá Jackie, Ugo, Vrana, Zuzka.