mapka: jarný oheň na Mamojkovej, marec 2004

  data trasy
  wgs dáta trasy
  GPS
  späť na trasy

  akcia Mamojková
  späť na akciu