späť na predchádzajúcu stránku

  čo som poslal do:
  Trapsavca '06

CESTA
na sútoku vôd
z neba do zeme
na sútoku času
     pár slov povieme

na križovatke stôp
zo zeme do neba
na križovatke času
     viacej netreba

že cesta je prostriedok
že cesta je aj cieľJAR

rozverná jar
v hrách prebrodila
kaluže,
skrásnel kraj,
reťaze spretŕhala
odvážnečierno-biele sny
                           
more horí
vodopády tečú nahor
meteor padá do neba
zima je v lesoparku

Do očí im svietilo zimomravé slnce,
ľahký opar vystupoval z hlbín hory.
Všetky rána sveta obrátili naruby…