späť na predchádzajúcu stránku

  čo som poslal do:
  Trapsavca '07

Mám čas
mám čas
zatvoriť za sebou brány
od domu
čo uveriť ti bráni

mám čas
na všetko čo sa ma týka
na cestu
od "niekiaľ" do "nikam"Ráno

Snový vankúš noci
Za hlavu zahodím
Senový matrac
K ránu trochu pichá
Čiernu kávu smútku
A nocľah zaplatím
Severný vietor
Mi taxík privolá