Bohatstvo

  Do neskorej šedivosti
  (usmrkanej nedele)
  pod zelenou dušou
  (čo práve prišla z hôr)
  niesol som si liek
  na choroby týždňa
  niesol som si poznanie
  niesol som si nádej

.

  Von

  Po preniknutí do vnútra
  zmyslu všetkých vecí
  tam bez šumu bankoviek
  len pri speve pecí
  pri vôni sena
  a pod škridlou z dreva
  schúlení sme
  pod modrou oblohou

PREVIOUS PAGE back to - EDITION - NEXT PAGE
>