Stránky
        trampskej
          poézie


čítaj Úvod

čítaj Pod oblohou - Kožuch

čítaj Zo zeme zdvihnuté - D'Ady

čítaj O chodníkoch a tak - Šupák


O autoroch:

Kto je Kožuch? Kto je Kožuch

D'Ady o sebe samom D'Ady vlastnými slovami

Šupák o sebe samom Šupák o sebe samom


Napíšte autorom:

mail Kožuchovi mail Kožuchovi

mail D'Adymu mail D'Adymu

mail Šupákovi mail Šupákovi

webmaster's homepage webmaster's homepage
.      

    Pred niekoľkými rokmi kamarát Kožuch zobral svoje básnické výtvory pod pazuchu, sadol si s kamarátmi k počítaču a potom s vytlačenými pauzákmi hybaj do tlačiarne. Tak vyzerala záverečná fáza vzniku zbierky "Pod oblohou". Keďže v tom čase som už mal tiež šuplík pomerne bohatý na dielka s tématikou prírody, kamarátstva, ohňov a všetkého, čo k tomu patrí - slovo dalo slovo - rozhodli sme sa, že by nebolo zle začať vydávať edíciu trampskej poézie. Samozrejme - na kolene, za vlastné financie autorov a pri dobrej vôli známych tlačiarov.
    Takže keď som dal dokopy príslušný obnos, vyšla zbierka "Zo zeme zdvihnuté". Súbežne sme oslovili kamaráta Šupáka, ktorý síce nie je špecializovaný len na poéziu, ale píše aj poviedky a piesňové texty. Nuž a začiatkom leta 1999 uzrela svetlo sveta ďalšia útla zbieročka "O chodníkoch a tak". Po vzájomnej dohode sme sa rozhodli publikovať plné verzie týchto zbierok na Internete.
    Snáď to oceníte najmä teraz, keď už sú knižky prakticky rozobraté...

   Trampské združenie SEVERKA pokračuje vo svojich edičných aktivitách ďalšími zbierkami. V spolupráci s Osvetovým strediskom v Skalici vychádzajú "Trampské písaničky" Pavla "Baču" Benžu. Väčšinou humorné poviedky napísané jadrnou slovenčinou s typickým záhoráckym prízvukom si autor sám aj ilustroval.
V roku 2008 uzrela svetlo sveta ďalšia zbierka básní, ktorú sme zaradili do Edície voľnej trampskej poézie. Úspešný mladý prešovský autor Pavol "Havran" Olejník zozbieral v krátkom čase neúrekom ocenení v Trapsavcovi aj v Literárnej súťaži Severky. Svoje životné (ne)skúsenosti spísal do 40 básní pod súborným názvom zbieročky "Hic sunt leones.
Osvedčenou "klasikou" sú poviedky Vladimíra "Tima" Vranu. Koncom roka 2008 vyšla ďalšia jeho útla knižočka "Vander ako malina". Samozrejme, s ilustráciami Eduarda "Lexa" Alexyho.

V roku 2010 Severka vydala ďalšiu Bačovu zbierku "Prísny zákaz sypať smeti !" s podtitulom Poviedky trampské a vandrácke. Krst knižočky sa uskutočnil 24.4. na T.O. Divizna. Tu je článok o knižke a tu je článok o akcii na Divizne.

Zbierky Havrana (Hic sunt leones), Tima (Vander ako malina), ako aj Bačove (Vanderpísaničky a Prísny zákaz sypať smeti) sú k dispozícii u autorov a cez TZ SEVERKA, pre bližšie informácie napíš mail.

  Ďalšie stránky s mojimi výtvormi a tiež odkazy na iné stránky. Súťaživých autorov upozorňujem na možnosť zapojiť sa do TRAPSAVCA a/alebo LSS-Literárnej súťaže Severky.

D'Ady