Múzeum trampingu

80 rokov v živote človeka je veľa. Niekoľko generácií. Niekoľko generácií v Československu - predminulom, minulom i súčasnom dvojjedinom - žilo tým zvláštnym, nedefinovaným štýlom života nazývanom tramping.
V minulosti už bolo mnoho pokusov zaznamenať históriu tohto hnutia. Zmienky o tom môžeme nájsť už v najstarších tlačovinách, no snáď najznámejšou (prvou) je kniha Boba Hurikána - Dějiny trampingu (1940).
V rôznych obdobiach počas 40 rokov socializmu to boli hlavne iniciatívy jednotlivcov, ktorí sa snažili zmapovať históriu svojho regiónu. Ojedinele sa výsledky ich práce objavovali v samizdatovej trampskej tlači.
Až po roku 1989 zaznamenávame na Slovensku (!) významný počin - vydanie knihy Brčko - Údolia nestíchli (Tramp Club Bratislava) s podtitulom "Dejiny trampingu na Slovensku". I keď zďaleka nemohla postihnúť všetko, v pozoruhodnej miere odráža poznatky zhromaždené v danej dobe.
Tretie tisícročie sa prejavilo technologickým boomom aj v tejto oblasti. Internetové prehliadače na užívateľa vychŕlia množstvo odkazov na search=?tramp, samozrejme s obmedzením na slovenské a české stránky. A navyše koncom roka 2003 sme sa dočkali prvej verzie (dielu ?) multimediálneho CD "Pekelník - Kronika trampských osád". Je výsledkom niekoľko (desiatok) rokov mravenčej práce jedného človeka, samozrejme, na základe dodaných podkladov.
(Pozn.: CD je nekomerčného charakteru a distribuuje sa len medzi trampami. Prvoplánovo jednotlivcom a a osadám, ktoré dodali podklady k jeho obsahu. Nežiadajte preto odomňa kontakt na autora, za účelom získania tohto CD. V prípade, že sa Pekelník rozhodne pre inú formu distribúcie, budeme informovať na týchto stránkach, a v trampskej tlači.

Myšlienku múzea trampingu na Slovensku oživil v novom tisícročí kamarát Frico z Kalnej nad Hronom. Keďže v Čechách tiež prebieha podobná iniciatíva pod vedením Sama (PHA) a Prcka (Tišnov), uskutočnilo sa v novembri 2003 prvé organizačné stretnutie na Hodruši.

Najaktuálnejšou akciou bola výstava "Svet trampingu" otvorená 28.10.2005.

Okrem toho si môžete odskočiť na stránku o jednej neživej veci, ktorá je stále žijúcou legendou - torna "teľa".

Aspoň v rozpracovanej forme - niečo o usárne (ueske, US torne).


späť na tramping            o múzeu na stránkach Severky