... úryvky z osadnej kroniky T.O.Hadie údolie, zopár fotiek a čriepky mojich zážitkov z vandrov.
Plne funkčné sú len niektoré roky, od 2004 je to trochu lepšie, keď sa fotí digitálom....


[1999] [2000] [2001] [2002] [2003] [2004] [2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011]
Listuj ako v knižke, návrat späť na "index tramping" zabezpečí klik na záložku.


Obráť list na prvý zaznamenaný rok.