Rok 2004


- Handlová a okolie  
- zima v Haďom údolí  
- jarný oheň Mamojková  
- Veľká noc v Haďom údolí  
- jarná brigáda na Čabradi  
- potlach u samotárov v Závlčí  
- výročný oheň T.O.Biele vrany  
- "Príjemný víkend" na Jágri
- výročný oheň T.O.Severka  
- táborenie Hadov spod Sokola  
- snem Ligy lesnej múdrosti  
- ČINT 2004 na Ďurkovej

- cyklovander Hajmamutovka  
- Spomienkový oheň Lobos  
- ČS potlach pri Dunaji  
- 30.Trapsavec  
- jesenný oheň Čabraď  
- brigáda na Hrade  
- Silvester vo Vajskovskej doline