Rok 2011


- brigáda na Čabradi  
- jarný oheň na Mamojkovej  
- Veľká noc na Čabradi  
- Jackie & Beba "120"
- Trapsavec v Zapomenutém údolí  
- Trampská tvorivosť
- letná Čabraď
- letná Richňava
- Brdští draci


- Zlatá horúčka na východe
- medzi jeleňmi 
- ČINT Hiadeľské sedlo
- posledné kúpanie na Richňave
- 1. panenský jeseník
- Slovenský raj
- zatváranie Šupákovho chodníka 
- oheň posledného šerifa