Listovanie

   Večer odprevádzal deň
   A tak v tú krátku chvíľu
   Prelistoval som zápisník počarbaný útržkami

pamäti

   Škvrna od zhasnutého uhlíka
   Ten večer bolo nebo plné hviezd a bol som sám
   Chcel som ísť i keď už teraz neviem presne
   Kam

   Ďažďom rozmočené písmená
   Ešte že za vidna sme našli cestu a stihli sa ukryť

do sena
   Mokrí a šťastní po svojom
    Dokrčený natrhnutý list
   Na tú horu nedalo sa vyjsť
   Nakoľko vietor zakázal nám dotknúť sa jej vrchola
   Pohoda?
   Tak tá tam zrovna nebola
   Ale aj tak bolo fajn

   A to už prichádzam ku koncu
   Ku čistým listom
   Čo azda zadymenou silou diaľky
   Rozdrvia všedné dni

PREVIOUS PAGE back to - EDITION - NEXT PAGE