O CHODNÍKOCH A TAK
(alebo útržky pocitov)

Ján "Šupák" Nôžka
PREVIOUS PAGE back to - EDITION - NEXT PAGE