RAD ČABRAĎ                     Čabradský hrad, MALCHUS RAJZA 1867, zdroj: http://www.geocities.com/Athens/Cyprus/2071/csabrag/csabrag.htm
.


Dominantou údolia a centrom chráneného územia je hrad Čabraď.

história ISTÓRIA spracovaná podľa dostupnej literatúry

povesť OVESŤ o somárovi a hvezdárovi na Čabradskom panstve

fotogaléria OTO galéria "na Hrade a v Podhradí"

ďalšie stránky INKY na ďalšie stránky o Čabradi
.


index back