Stránky
        trampskej
          poézie


 • Úvod
 • Pod oblohou - Kožuch
 • Zo zeme zdvihnuté - D'Ady
 • O chodníkoch a tak - Šupák


  O autoroch:

  Kto je Kožuch? Kto je Kožuch

  D'Ady o sebe samom D'Ady vlastnými slovami

  Šupák o sebe samom Šupák o sebe samom


  Napíšte autorom:

  mail Kožuchovi mail Kožuchovi

  mail D'Adymu mail D'Adymu

  mail Šupákovi mail Šupákovi

  webmaster's homepage webmaster's homepage
 • .   Ján "Šupák" Nôžka - o sebe

  Ku poézii som sa dostal cez hudobné texty. Mal som 17 a v hudbe som si začal všímať aj textovú stránku. Do tej doby som vnímal viac-menej len melódiu, avšak hra na gitaru, ktorej som sa v tej dobe začal venovať, si vyžiadala podrobnejšie pochopenie textovej stránky. Začal som robiť vlastné texty inšpirované prevažne prírodou a zážitkami z ciest.

  Počas vojenskej služby som s nimi vystúpil na ASUT-e. Zmena politickej a spoločenskej klímy po návrate zo ZVS ma inšpirovali ku ďalšej tvorbe. Nadviazal som kontakty s ľuďmi, ktorí sa pohybovali okolo trampského časopisu SEVERKA, a to bol čas mojich prvých pokusov o poéziu. Vo veršoch som objavil väčší priestor pre rozvinutie svojich myšlienok a pocitov. Bolo to taktiež obdobie mojich prvých prozaických pokusov.

  K vydaniu básnickej zbierky ma inšpirovali kamaráti Kožuch a D'Ady. Pri čítaní ich zbierok som si uvedomil, že mám už dosť materiálu na to, aby som niečo podobné spravil aj ja.

  Verím, že počas čítania týchto veršov sa aspoň na chvíľu dostanete von z reality, do sveta ohňov a želaných stretnutí.

  Šupák