Stránky
        trampskej
          poézie

 • Úvod
 • Pod oblohou - Kožuch
 • Zo zeme zdvihnuté - D'Ady
 • O chodníkoch a tak - Šupák


  O autoroch:

  Kto je Kožuch? Kto je Kožuch

  D'Ady o sebe samom D'Ady vlastnými slovami

  Šupák o sebe samom Šupák o sebe samom


  Napíšte autorom:

  mail Kožuchovi mail Kožuchovi

  mail D'Adymu mail D'Adymu

  mail Šupákovi mail Šupákovi

  webmaster's homepage webmaster's homepage

 • .  

  Literatúra ako taká patrí medzi moje koníčky už dávno. Čítal som rád a veľa, čítal som knihy neprimerané môjmu veku a ako to už býva, od čítania k písaniu býva len krôčik.

  Písaním básničiek som sa začal zaoberať v 9.triede ZDŠ. Prvé neumelé (po)kusy boli pochopiteľne spojené s prvými láskami. Keďže mi však boli blízke príroda a vôbec život okolo nás, začal som sa venovať aj týmto témam. Bez úspechov som sa zúčastnil niekoľkých súťaží vypísaných pre mladých autorov. Zatiaľ jediné (hmatateľné) ocenenie bolo prvé miesto v trampskej literárnej súťaži „Maják 92" s básničkou „O lietaní". Viackrát som sa zúčastnil súťaže „Trapsavec", čo je celoštátna literárna súťaž trampských psavcov organizovaná kamarátmi v Čechách.

  V roku 1996 som sa odhodlal vlastným nákladom (v počte 600 ks) vydať výber z mojich básničiek venovaných hlavne prírode, prostrediu okolo nás, kamarátstvu a vzťahom medzi ľuďmi. Na jar 1997 zbieročka „Zo zeme zdvihnuté (počas mnohých rokov)" uzrela svetlo sveta. Zatiaľ nie je nikde v predajniach kníh, časť nákladu som rozdal medzi kamarátov, časť sa predáva, alebo bude predávať v trampských krčmách, na trampských podujatiach a festivaloch. Kuriozitou je, že niektoré básničky už boli uverejnené v českom preklade kamarátky Hanky Hosnedlové v Jihočeských novinách.

  Skôr, ako bola hotová táto stránka, využil som ponuku serveru ProstorPro - čo je priestor poskytnutý pre literárnu tvorbu ľudí ako ja. Oplatí sa tam ísť pozrieť a prečítať si dielka aj iných autorov. Prajem príjemné počítaníčko tu, aj na Prostor Pro.

  D'Ady